Општо

Бонивес PE-X цревата се произведуваат од вкрстен полиетилен со напредна полимерична структура поради која тие претставуваат најдоброто решение за широк асортиман на примени на транспорт н атечност за повеќе од 20 години.

Предностите на Бонивес PE-X во однос на другите пластични и метални цевководни системи, како на пример високите температури на функционирање, некорозивноста, флексибилноста, повисоката издржливост на удар на пониски температури и брзото инсталирање, се сметаат за главните причини зошто инженерите повеќе ги преферираат за резидентални индустриски проекти.

PE-Xb (хидросиликонска вкрсѕена PE-X) и PE-Xc (вкрстена PE-X со електронски знак) се двата типа програми што им се нудат на нашите потрошувачи.

Физички и механички својства Вредност Единица
Густина 0.94 g/cm3
Коефициент на линеарна термална експанзија 2.10-4 K-1
Термална спроводливост 0.41 W.K-1.m-1
Модул на еластичност 600 N/mm2
Површинска отпорност >1012 Ω
Механички својства
Издржливост на истегнување
Елогација на прекинување
 
200
400
 
MPa
%
Издржливост на удар No break m.J.mm-2
Степен на вкрстување min 65 %
PN 20(DIN 16893)
Големина (mm) Дебелина (mm) ID (mm) Тежина (kg/m)
16 2,0 12.4 0.095
18 2,1 16.2 0.10
20 2,2 20.4 0.12

Места на употреба

1. Санитарна употреба

а. Инсталирање со помош на колектори
Image description or alternate text.

Овој метод на инсталирање им овозможува на водоинсталатерите да ги стават цевките од колекторот директно во местата за употреба. Бројот на употребените делови е минимален, а како резултат на тоа времето за инсталирање е пократко и трошоците за делови се пониски.

 • ✔ Помалку зглобови
 • ✔ Лесно за инсталирање
 • ✔ Флексибилно
 • ✔ Хигиенско
б. Инсталирање без употреба на колектори

Овој метод се преферира за да се заштеди простор од точката на колекторот. Тештиците се користат за разделување. Овој тип на инсталирање ја минимизира должината на цевките што се користат во системот.

 • ✔ Повисока брзина на проток
 • ✔ Нема намалување
 • ✔ Нема кондензација

2. Подно греење

Image description or alternate text.
 • ✔ Ефикасно загревање
 • ✔ Потопли подови
 • ✔ Заштеда на енергија
 • ✔ Слобода на декорирање
 • ✔ Помалку прав насекаде

3. Парно греење

Image description or alternate text.
 • ✔ Нема корозија во системите
 • ✔ Висока температура на функционирање (-100C – + 950C)
 • ✔ Помало намалување на притисокот
Facebook Twitter Plusone Linkedin Email