Производи за градежници

Производ Пакување
Дистанцер за арматура, плоча и столб 1000 ком
Дистанцер за столбови за шалување 100 m.
Капа за дистанцер за шалување 200 ком.
Фасадна типла 9 1000 ком.
Фасадна типла 9 (Зелени и Црвени) 1000 ком.
Фасадна типла 11 1000 ком.
Фасадна типла 11 (Зелени и Црвени) 1000 ком.
Фасадна типла 16 500 ком.
Фасадна типла 16 (Зелени и Црвени) 500 ком.
Градежна фолија за изолација на плочи и кровови
(широчина 3000/4000 mm;дебелина 0,15 mm)
1kg.
Facebook Twitter Plusone Linkedin Email